יום עיון בנושא כלים ליישום והטמעת תקן ISO 27799 – אבטחת מידע בתחום הרפואי

בחוזר מנכ"ל שפרסם משרד הבריאות מתבקשים ארגונים העובדים עם המוסדות הרפואיים להבטיח את המידע הרפואי הממוחשב שברשותם באמצעות התאמה לתקן הבינלאומי ועמידה בדרישותיו כאשר קיים ציוד או מידע ממוחשב במערכת הבריאות.
דרישה זו יוצרת צורך בקרב ארגונים ומוסדות רפואיים, ליישם את דרישות אבטחת המידע בתהליכי הליבה של הארגון.

חברת נקסטפ ובשיתוף פעולה עם איגוד לשכת המסחר יזמה יום עיון בנושא כלים ליישום והטמעת תקן ISO 27799 – אבטחת מידע בתחום הרפואי.
חברות גדולות וקטנות מהתחום הרפואי הגיעו כדי לקבל ידע מקצועי מיועצי נקסטפ, וכמובן שהתוצאות לא רחוקות מלהגיע.
מטרת יום העיון הינה הקניית ארגז כלים לארגונים העומדים בפני הדרישה. במהלך יום העיון יקיבלנו חברי הלשכה כלים אפקטיביים ליישום התקן, הכוללים הסבר כיצד לצלוח קשיים צפויים בתהליך.

יועץ בכיר בחברת נקסטפ, מר. טל רוזנשטיין נגע ב-3 נושאים מרכזיים המהווים חלק גדול מאוד בתהליך ההסמכה לתקן:
– סקר סיכונים – כיצד ניתן לבצע סקר סיכונים מקיף ומקצועי בארגון?
– הצהרת ישימות – בחינת התאמת הארגון לדרישות מטרות אבטחת המידע שלו
– תכנית המשכיות עסקית – כיצד ניתן לכתוב תכנית להתנהלות ארגונית בעת משבר לצורך שמירה על המידע מוגן וזמין גם בעת חירום?

מקווים לראותכם גם בכנסים הבאים.

13002374_1061852537205190_9027423087274854663_o

13055115_1061852543871856_2764570316620237614_o