(ISO 22716 (GMP – תנאי ייצור נאותים

נקסטפ תקינה ישירה הינה החברה המובילה בתחום הייעוץ להסמכה לתקני קוסמטיקה.

יועצי נקסטפ ליוו את הארגונים הראשונים בארץ אשר הוסמכו בהצלחה לתקן ISO 22716 וכיום, חברים יועצי החברה בוועדות התקינה הדנות במהות התקן והתאמתו לדרישות הבריאות והקוסמטיקה בעולם.

מפרט דרישות ISO 22716 מספק קווים מנחים לייצור בתנאים נאותים

(Good Manufacturing Practices) לתעשייה הקוסמטית.

במפרט הדרישות שם דגש על תנאים נאותים לייצור, בקרה, אחסון ומשלוח של מוצרים קוסמטיים.

המפרט מתייחס לדרישות מההנהלה, כישורים והדרכת עובדים, אתר הייצור ותשתיות נדרשות, ציוד, חומרי גלם ואריזה, תהליך הייצור, טיפול בתוצר גמור, בדיקות מעבדה, תלונות חריגות והחזרות, הערכת סיכונים, ובקרת המערכת ע"י מבדק פנימי.

למידע נוסף:

לתעודה המאשרת עבודה בתנאי ייצור נאותים בתעשיית הקוסמטיקה יתרונות חשובים :

  • זיהוי וניהול הסיכונים בתחום הקוסמטיקה
  • הגדרה של תהליכי טיפול ומניעה בצורה עקבית ושיטתית
  • התאמה לדרישות החוק והתקנות הרלוונטיות
  • צמצום ההוצאות על איבוד חומר והחזרים (recall)
  • הנעה של תהליכי שיפור (גם מעבר להתאמה בסיסית לדרישות)
  • מעבר לתהליכי עבודה אפקטיביים ויעילים
  • בטחון ללקוחות ובעלי העניין כי הארגון מעמיד את הדאגה לבטיחות ואיכות המוצר בעדיפות גבוהה

 

יועצי נקסטפ תקינה ישירה, בעלי הידע והניסיון להטמעת דרישות התקן הנ"ל, לצד מגוון תקנים נוספים כגון iso 13485. יועצי החברה עושים שימוש בכלים טכנולוגיים חלקם פרי פיתוח של חברת נקסטפ תקינה ישירה, תחת מעטפת של ניהול פרויקט, לשביעות רצון הלקוח לכל אורך התהליך.