ימי כשירות לממוני בטיחות

 

מרכז ההדרכה של נקסטפ הוסמך על ידי משרד העבודה והרווחה לבצע קורס והשתלמות המוכרת כיום כשירות עבור ממוני בטיחות.

יום עיון לממוני בטיחות לתקן 18001:

להלן נושאי הקורס:

1. תקן 18001 לניהול הבטיחות – מהותו ויעדיו.
2. מתודולוגית תכנן – עשה – בדוק – פעל.
3. אחריות ההנהלה.
4. אופן יישום והטמעת דרישות התקן.
5. חפיפה וממשק עם תקני ניהול נוספים ושינויים צפויים.
השתתפות ביום העיון הנ"ל תזכה את הממונה ביום אחד.

יום העיון יועבר ע"י ראש תחום בטיחות בנקסטפ, מדריך מוסמך בעל ניסיון רב בעולם הבטיחות, בנוסף, המדריך הינו בעל ניסיון בתחומים הבאים:

• ייעוץ לארגונים במסגרת הסמכה, הטמעה ותחזוקת תקני איכות ISO9001, בעבודה OHSAS18001, איכות סביבה ISO14001, בטיחות ובטיחות בתעבורה ת"י 9301.
• הקמת מערכות לניהול בטיחות וסביבה והובלת סקרי היבטים סביבתיים וסקרי סיכונים.
• היכרות מעמיקה עם דרישות החוק ויישומן בנושאי סביבה ובטיחות.
• ייעוץ שוטף וניהול מערכות בתחומי איכות, בטיחות בעבודה ובטיחות מערך תעבורה במפעלי מיחזור, הגנת הסביבה, מטמנות, מפעלי טיהור שפכים, מפעלי ייצור תעשייה ומזון, תאגידי מים, חברות הובלה והיסעים וחברות העוסקות במתן שירותים.
• יחסי עבודה אל מול לקוחות בדרג ניהולי בכיר, הובלת סקרי הנהלה, איתור פערים והגדרת תוכניות עבודה.
• איפיון וכתיבת נהלים ופרוטוקולים לתחומי הפעילות והדרכת עובדים להטמעת דרישות.
• ביצוע מבדקים פנימיים, מבדקי צד ג' וליווי מבדקים ע"י גוף מסמיך.