יעוץ אירגוני ועסקי

 

מטרותיה של חטיבת הייעוץ הארגוני בחברת נקסטפ תקינה ישירה הן לימוד והבנת התהליכים בארגון, הקניית כלים מקצועיים לאבחון ארגוני ותכנון מגמות שיפור ברמה פרטנית וברמה מערכתית בארגון.

יועצי החטיבה מאתרים תהליכים משמעותיים בארגון. תהליכים אלו חשובים לפעילותו האופטימאלית של הארגון. תפקידנו לאבחן ולהגדיר את האירועים המרכזיים המתרחשים בתוך הארגון והמשפיעים על התנהלותו .

טווח הפעילות בתחום הייעוץ הארגוני נע בין עבודה על היבטים ממוקדי עובדים כגון, הנעת עובדים, תקשורת פנים ארגונית, פיתוח מנהיגות ובניית צוות, לבין היבטים ממוקדי מערכת כגון, גיבוש חזון ואסטרטגיה, הקמת יחידה חדשה, הטמעת נורמות של איכות, מיזוגים ורכישות וכדומה.

מבין השירותים שאנו מספקים בתחום הייעוץ הארגוני:

 • בחינה מחדש של תהליכי העבודה בארגון, שיפור שיטות, יישום הנחיות ההנהלה והטמעתם.
 • אפיון ומיפוי תהליכי עבודה בכלל הארגון.
 • בחינה והתאמה של הנהלים הקיימים בארגון והוספת נהלים חסרים – על פי העניין והצורך.
 • תחקיר אנשי המפתח רלוונטיים: חקירת המצב הקיים ומיפוי תהליכים -. השאיפה היא להגיע למיצוב אחיד של אופן ביצוע התהליכים ונהלי העבודה.
 • כתיבת כלל נהלי החברה והוראות עבודה לפי דרישת הארגון והתאמתם לנהלים הקיימים בארגון והעבודה בשטח.
 • שיפור שיטות, ייעול, שילוב מערכות המחשב בפעולות ידניות ושימוש נכון בטפסים.
 • יצירת אחידות בנהלי העבודה בפרויקטים השונים בחברה וביסוס פעולה מותאמת.
 • בניית מערכת תקשורת פנימית בארגון שתאפשר העברת מידע דו כיווני – הנהלה עובדים.
 • זיהוי קשרי גומלין וממשקים בין תהליכים, מיפוי תשומות ותפוקות לכל תהליך. יושם דגש על ממשקים בין מחלקות.
 • יצירת אוגדן אגפי אשר כולל נהלי עבודה, תרשימי תהליך ותוצרים נלווים (טפסים, פורמטים, דוחות וכיוב').
 • הגדרת נקודות SLA לתפוקות תהליכי עבודה, בהתאם לנקודות בקרה קריטיות שהוגדרו בשלב המיפוי.
 • הגדרת מדדי ביצוע ומדדי איכות לכל אגף ולכל תהליך.
 • בניית כלי איסוף מידע וניתוח לכל מדד המבוססים על תשתיות הארגון (כגון מערכות מידע אשר בשימוש) או כלים ייעודיים אשר יאופיינו.
 • בניית מערך אחריות וסמכות ובניית תיקי תפקיד.
 • אבחון ארגוני בתהליכי העבודה בהנהלת החברה ובכל תת המחלקות.
 • הצגות תהליכי עבודה מרכזיים ובקרות בתהליך.
 • אבחון לטובת פיתוח מנהלים ומתן המלצות לטובת הכנת תשתית להצלחת החברה.
 • תהליך של "אפיון" שגרת ניהול, דוחות ונתונים.
 • בניית ויישום תכנית ביקורות פנים וביקורות חיצוניות בכל אתרי הארגון.
 • בניית ממשק לפיקוח ובקרה על קבלני משנה וספקים המבצעים עבודות או המספקים שירותים עבור הלקוח.
 • ניסוח פעולות מתקנות ותהליכי למידה מאירועים וחריגות.
 • ביצוע הגדרות תפקיד לעובדי אדמיניסטרציה ומשרד.
 • ביצוע חלוקת אחריות וסמכות חדשה לבעלי תפקידים במשרד.